Søknad om støtte - Voll IL

Bruk skjema for å søke Voll IL om støtte. Husk å fylle ut alle bokser i skjemaet.
Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Adresse*
Sted
Postnummer*
Telefonnr.*
Hva søkes det støtte om*
Gi en kort beskrivelse av hva det ønskes støtte til
Søknadssum*
For å kunne bidra til sitt nærmiljø ønsker Voll IL å gi mulighet for enkeltpersoner og familier med økonomiske utfordringer en mulighet til å søke støtte. De som søker kan ikke forvente at Voll IL deler fullt ut egenandeler eller hel medlemskontigent. 

Alle søknader blir behandlet 100% konfidensielt. Daglig leder behandler søknader. Søknader behandles fortløpende.