Registreringsskjema

For å registrere deg som medlem i Voll IL, gå inn på NIF sine sider MIn idrett. Her kan dere legge inn egen barn eller deg selv som medlem i Voll IL
https://www.minidrett.no/
https://minidrett.nif.no/

Idrettslaget kan ikke lengre legge inn medlemmer selv. 
Har dere problemer med å melde inn kontakt daglig leder på post@vollil.no