Sportslig utviklingsplan

Voll IL er et breddeidrettslag, og vårt hovedmål er å ha flest mulig i aktivitet, lengst mulig.

Sportslig utvalg skal påse og følge opp at sportslig utviklingsplan etterleves.
Formålet med sportslig utviklingsplan, er å formidle en klar oppfattelse og forståelse av:

  • sikre gradvis fremdrift i ferdighetsutvikling

  • lage gode rammer for samarbeid på tvers av årsklasser

  • «Slik gjør vi det i Voll»


Hovedtrekk:

1. Trener er ansvarlig for at vedlagte utviklingsplan for trinnet følges hvert år.

2. ​​​Dersom det er få spillere i et årskull eller trener ikke kan skaffes, skal spillerne få tilbud om å trene/spille med aldersklassen over, ikke aldersklassen under. Håndballgruppene i Voll IL og Klepp IL har inngått en avtale, som sier at styrene skal vurdere om lag fra klubbene skal slå seg sammen for best utvikling. Spillerne skal tilhøre moderklubben sin.

3. Ved sammenslåing av to års-klasser, skal det meldes på et ekstra lag i den eldste klassen. Dette gjelder helst for lag opp til 12 år.

4. Sam-trening med to årsklasser bør skje fra 12 år. Dette plikter til godt samarbeid mellom trenere. Dette fremmer at spillerne får tilbud om å spille på sitt nivå.

5. Vi skal jobbe for å ha et tilbud tilpasset spillerens nivå, enten det er lavt eller høyt. Ved lavt nivå, må det vektlegges ressurser for å få opp til gjennomsnittet. Høyt nivå må få tilbud som gir spillere utfordringer og utviklingsmuligheter. Talent som ønsker å satse utover det Voll kan tilby, skal oppfordres til å sjekke ut håndballklubber i nærmiljøet som kan matche det nivået som spilleren har.

6. Sportslig utvalg skal vurdere turneringer som klubben blir inviterte til, og helst reise samlet. Denne skal prioriteres, og andre turneringer kan også deltas på.

7. Alle trenere som skal være hovedtrener for 14 år bør ha Trener I utdanning. Fra 16 års lag bør hovedtrener ha Trener II utdanning.

8. Hospitering: treneren, hvor spiller hører hjemme, er ansvarlig for spilleren.

9. Det skal opprettes et samarbeid med en storklubb. Trenere tar ansvar for inngåelse av avtalen. Det skal lages et program hver vår som skaper mer aktivitet, glede og motivasjon for trenere og spillere. F.eks temamøter, fokustreninger og spesialtrening. Dette skal dekkes av styret, anslagsvis 12.000,- som vil dekke 4 samlinger.Utviklingsplan mini – 8 og 9 år


Målvakt:             
Alle som ønsker skal få stå i mål. Slå ball framover/ned, ikke gi etter med hendene

Forsvar:              
Jobbe sidelengs med hender opp

Generelt:           
Ikke faste spilleplasser. Møte ballen.  Pasninger til nærmeste spiller. Lære riktig mottaksteknikk. Lære riktig kasteteknikk. Kaste ball på flest mulige måter. Kaste og motta i bevegelse. Skyte fra bakken (i bevegelse), Hoppskudd, Lære fotforflytning. Venn med ballen. Mye lek og vekt på teknisk trening.

Trening:              
1 gang pr. uke


Utviklingsplan for 10 – 11 år


Målvakt:
Bevegelse i bue med armer oppe og føtter sidelengs. Utgangsstilling. Plassering.

Forsvar:
5-0 forsvar. Sidelengs forflytning. Hender oppe. Snakke om spillere.

Angrep:
Pådrag viderespill. Pasning og mottak av ball i fart.

Kontra:
Spille oppover via alle spillere.

Teknikk:
Froskeskudd - riktig teknikk. Grunnskudd - riktig teknikk. Grunnleggende fintebevegelser. Stusspasninger. Riktige kroppsstillinger. Håndleddspasning.  
Mini – 10 år bør ikke ha angrepsavtaler, bare lære seg pådrag og viderespill. 
11 år bør begynne med enkle sperrer og finter.

Fysisk trening: 
10% av treningen  

Trening:              
1 ½ time pr. uke

��

Utviklingsplan for 12 år


Målvakt:             
Lære hvordan forskjellige skudd skal reddes. Møte spillere på nærskudd.

Forsvar:              
6-0 forsvar. Bytte spillere. Taklinger. Støting på skyttere. Ut og inn bevegelser. Blokkering av skudd.

Angrep:              
Spill i ankomstfasen er viktig. Opprulling. Sperrer. Innspill til strek. Gjennombrudd.

Kontra:               
Stusse og spille seg framover, øve inn ankomstfaser.

Teknikk:             
H-V finte og hoppskudd skal være innarbeidet. Velge riktig skudd av frosk og grunnskudd. Motta ball og avslutt på 1 skritt. Riktig innhopp fra kant.
Alle skal fortsatt prøve flere spilleplasser.

Taktikk:              
Begynne å lære overgangsspill. Være engasjert i hvor ballen er, klar for kontring.

Trening:              
2 ganger pr. uke

Begynne å fokusere på sportslige resultate
r.
 

Utviklingsplan for 13 år


Målvakt:             
Lære utslag på skudd oppe og nede. Stå på kantskudd. Reaksjonsredninger. Gå ut i stjerne.

Forsvar:              
5-1 med midtspiller eller sidebacker ute. Plassering ved strekspiller. Soning av vinger.

Angrep:              
Enkel overgang/innstarting fra ving eller back. Rullespill med sperre.

Kontra:               
Spill oppover (fase 2). Presse motstander med å komme raskt etter.

Teknikk:             
Piruetter. Engasjere to spillere med finte og spill videre. Velge riktig finte mann – mann. Spill inn til strek i froskesituasjon. Skuddfinte. 
13 – 14 år skal lære seg RUSSERE + OVERGANGER

Trening:             
2-3 ganger pr. uke

 
Utviklingsplan for 14 år


Målvakt:             
Jobbe sidelengs med riktig fotforflytning. Plassering på kantskudd. Utslag med armer og et bein på nærskudd. Pasning til spillere i bevegelse.

Forsvar:              
Lære 3-2-1 og 4-2 forsvar. Blokkering/pressing av skudd. Tette igjen hull mellom spillere - slippe avslutning fra kant når laget er overspilt.

Angrep:              
Øve inn russersperre, Øve inn krysningsspill, Overganger mot offensivt forsvar.

Kontra:               
Spille seg fram uten å stusse ball (fase 2). Returfasen (fase 5). Motta pasning fra målvakt i bevegelse.

Teknikk:             
Utvikle overslagsfinte, Øve inn stegskudd, Innøve samarbeid med strek etter sperre (skudd eller innspill), Stussoppspill til kantspillere, Stussinnspill til strek.
Utvikle forståelse for valg av skuddtype (frosk, grunnskudd eller stegskudd)
14 år skal kunne RUSSERE + OVERGANGER

Trening:              
3 ganger pr. uke, hvorav 2 i hall


Utviklingsplan for 15-16 år


Målvakt:             
Samarbeid forsvar og målvakt. Langpasninger. Invitasjonsfinter. Plassering i målet etter motspillers bevegelser.

Forsvar:              
Lære 6-0 med støtende 3’ere. Samarbeid forsvar målvakt. Frimerkespill / mann – mann.

Angrep:              
Polakker enkle og doble, Overtallsspill, Nedflating for skyttere, Spill med frimerke.

Kontra:               
Langpasning til kontringsspiller, Ankomstfase (fase 3).

Teknikk:             
Satse på feil fot, Underarmsskudd, H-V-H finte, V-H-V finte, Kroppsfinter, Lobbavslutninger.

Trening:              
Minst 3 ganger pr. uke, hvorav 2 i hall.