j%c3%a6rbladet
Voll IL i Jærbladet
06.12.2016
Alle aldersbestemte fotballag skal fotograferes
Fotballstyret har takket ja til Jærbladet sitt tilbud om gratis fotografering av alle aldersbestemte lag.
Jærbladet skal bruke lagbildene i forbindelse med tiltak der de presenterer klubbene på Jæren.

Voll IL vil motta digital kopi av bildene, for bruk internt i klubben - uten vederlag.
I tillegg vil alle lagene ha mulighet for å kjøpe diverse varer (f.eks. kalender med lagbilde) for ev. salgsdugnad.

Fotografering vil finne sted i slutten av mars. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.