Treningstider

Foreldre og barn 0-4 år: Bore Idrettshall Tirsdager 17:00-18:00 

Barneidretten for 2015-modellene: Bore Idrettshall Torsdager 17:00- 18:00 

Barneidretten for 2016-modellene: Gymsalen Bore barneskole TOnsdager 17:00-18:00

Følg med på facebook sidene for oppdatert info.

Barneidretten og Foreldre & Barn følger skoleruta til Bore barneskule. 
Barneidretten har 8 uker bading i året. Ukene er satt til to uker før (utgår høsten 2019) og etter høstferien og to uker før og etter vinterferien. Mer informasjon kommer facebooksidene når badeperioden nærmer seg. 

2016: https://www.facebook.com/groups/231136818020776

2015: https://www.facebook.com/groups/344553759598953/

Foreldre & Barn: https://www.facebook.com/groups/846302945410332/?fref=ts

Velkommen til oss! 
 
Lag/gruppe
Sted
Ukedag/dato
Tid
Foreldre & Barn 0-4 år
Bore Idrettshall
Tirsdager
17:00-18:00
Barneidrett 2016 modeller
Gymsalen Bore skole
Onsdager
17:00-18:00
Barneidrett 2015 modeller
Bore Idrettshall
Torsdager
17:00-18:00