FXT33748

Viktig!

Alle nye medlemmer må registrerer seg på https://mi.nif.no
Gamle medlemmer må sjekke at kontaktinfo stemmer. 

Velkommen til Barneidretten og Foreldre & Barn

FORELDRE & BARN: 

Foreldre og barn er beregnet på barn i alderen 0-4 år. Det legges opp til trening under trygge omgivelser i følge med en voksen. Den voksne skal delta aktivt i leken.

BARNEIDRETTEN:

Barneidretten har to partier, et for de som er 4 år, og et for de som er 5 år. Barneidretten tar sikte på å legge tilrette for allsidig idretts-opplæring. Det blir lagt vekt på å stimulera barnas fysiske, psykiske og sosiale utviking innen idrettens regler.
En vil forsøke å gi barna ei allsidig og variert opplæring innen forskjellige idretter.
Det er stor fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill. Barna får tilgang til basseng 8 uker og er også en eller to turer nede på skøytebanen i løpet av året. BARNEIDRETT SKAL VÆRE KJEKT FOR BARNA =) 

 
fxt33796

Kontaktperson

Daglig leder i Voll IL

51422480