Tilbud til medlemmer i Voll IL
Arena Treningssenter og Voll IL sin samarbeidsavtale.

Sponset pris for medlemmer og deres familiemedlemmer i samme husstand:
Gratis for A-lags spillere i Voll IL.
399 kr pr mnd. for aktive utøvere, lagledere og trenere i Voll IL.
499 kr pr mnd. for familiemedlemmer av medlemmer i Voll IL samt støttemedlemmer i Voll IL.

Medlemmer (inkl. familie) i Voll IL som ønsker å benytte sponset Voll IL priser må inngå personlig treningsavtale med Arena Treningssenter.
Medlemmer (inkl. familie) i Voll IL som ønsker sponset/rabatert treningsavtale med Arena Treningssenter må ha bekreftelse på medlemskap fra daglig leder i Voll IL i form av en bekreftelse mail.

Personlig treningsavtale med Arena Treningssenter tegnes hos Arena sine sentre, hvor det også gis ytterligere informasjon om plikter og rettigheter.