Voll Idrettslag kan tilby sitt idrettsanlegg på Voll til bedrifter som ønsker en annerledes teambuilding, lengre møter inkl. mat eller sosiale samlinger med de ansatte. Idrettsanlegget består av: Møterom/sosialt rom med plass opp til 40 stk. Nytt Treningsrom. Idrettshall og fotballbane.