Bore barne- og ungdomsskule

Vi er heldige å få låne gymsalene på både Bore barne- og ungdomsskule. Bassenget på ungdomsskulen er også i bruk.

Hvilke grupper som benytter seg av gymsalene på de forskjellige skolene varierer fra år til år, følge med på oppsatte treningstider og steder.

Kart ballbinge / kunstgrasbane Bore skule