m%c3%b8terom 1

Vollhallen som møtelokale og teambuilding

Voll Idrettslag kan tilby sitt idrettsanlegg på Voll til bedrifter som ønsker en annerledes teambuilding, lengre møter inkl. mat eller sosiale samlinger med de ansatte.