ifo

Voll Idretts fritidsordning IFO (under planlegging)

I forbindelse med ny Idrettshall på Bore ser Voll IL på muligheten for å starte opp med IFO fra høsten 2020
Les mer her om hva Voll IL ønsker å starte opp med dersom det viser seg å være interesse og nok barn som ønsker å delta.
Følg linken