%c3%85rsm%c3%b8te

Signert ref. fra Årsmøte i Voll Idrettslag

Torsdag 10. mars kl 18:00 i Voll Idrettshall
ÅRSMØTE VOLL IL TORSDAG 10.03.22

Saksliste:

Åpning
Godkjenne de stemmeberettigede
Valg dirigent
Valg av sekretær              
Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokoll
Godkjenne innkalling      
Godkjenne saksliste                                                                   
Godkjenne forretningsorden                                                    
Årsmelding
Regnskap 2021
Forslag om disponering av overskudd
Forslag fra Hovedstyret
Innkomne forslag
Medlemskontingent 2023
Budsjett 2022
Organisasjonsplan
Lov for Voll IL
Valg
Utmerkelse
Avslutning

Saker som ønskes meldt inn til Årsmøtet (Innkomne forslag) må sendes til post@vollil.no (som et signert vedlegg) innen 21. februar.

Ref. Åresmøtet 2021
Årsmøte papir se linken
Regnskaps papir:
Regnskap 2021 og Budsjett 2022
Regnskap 2021 (Note 1)
Balansen (Note 2)
Kunstgress prosjekter fremtidige utbetalinger (Note 3)
Årsmeldinger:
Håndball Årsmeldinger
Håndball J2010
Håndball G2011
Fotball Årsmeldinger