%c3%85rsm%c3%b8te

REF. ÅRSMØTE VOLL IL

Her finner dere ref. fra Årsmøtet 2022

Ref. Årsmøte: Les

Saksliste:

Åpning
Godkjenne de stemmeberettigede
Valg dirigent
Valg av sekretær              
Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokoll
Godkjenne innkalling      
Godkjenne saksliste                                                                   
Godkjenne forretningsorden                                                    
Årsmelding
Regnskap 2022
Forslag om disponering av overskudd
Forslag fra Hovedstyret
Innkomne forslag
Medlemskontingent 2024
Budsjett 2023
Organisasjonsplan
Lov for Voll IL
Valg
Utmerkelse
Avslutning

Årsmøteprotokoll 2022 
Vedlegg til sak: Forslag fra Hovedstyret
Regnskap 2022 og bud. 2023
Vedlegg til Årsmøteprotokollen: Antall medlemmer fordelt på avd. 
Vedlegg til Årsmøteprotokollen: Frivillige i fotballen
Årsmeldinger pr lag Håndball
Årsmeldinger pr lag Fotball
Årsmelding Håndball J2010/09