%c3%85rsm%c3%b8te

REF. ÅRSMØTE 25.2.2021 I VOLL IDRETTSLAG

Vedlagt er ref. fra Årsmøtet i Vollhallen 25.2.2021
ÅRSMØTE VOLL IL 25.02.21

Saksliste:

Åpning
Godkjenne de stemmeberettigede
Valg dirigent
Valg av sekretær              
Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokoll
Godkjenne innkalling      
Godkjenne saksliste                                                                   
Godkjenne forretningsorden                                                    
Årsmelding
Regnskap 2020
Forslag om disponering av overskudd
Forslag fra Hovedstyret
Innkomne forslag
Medlemskontingent 2021
Budsjett 2021
Organisasjonsplan
Lov for Voll IL
Valg
Utmerkelse
Avslutning

Saker som ønskes meldt inn til Årsmøtet (Innkomne forslag) må sendes til post@vollil.no (som et signert vedlegg) innen 10. februar.

Voll IL tar forbehold om at det blir mulig å gjennomføre Årsmøtet innen gjeldene smitteverns regler
Vedlegg:
Ref. Årsmøtet 2020
Regnskap 2020 inkl. budsjett 2020 og budsjett 2021
Budsjett bytte av kunstgress i Verdalen
Budsjett bytte av kunstgress i ballbingen ved skolen
Budsjett ny redskapsbod mm. ved kunstgressbanen i Verdalen
Tegning av planer for ombygging av kafe og møterom til kafe og treningsrom
Budsjett ombyging av møterom og kafe til kafe og treningsrom
Revisorrapport 2020
Valg
Årsrapporter fra Håndball og Fotball lag
Årsrapport Fotball G2013
Årsrapport Fotball J2013