%c3%85rsm%c3%b8te

Ref. Årsmøte 2019


Ref. ÅRSMØTE 2019: Følg linken
Vedlegg til Årsmøte ref. Følg linken

Ny Org. plan for Voll IL: Følg linken

Årsmeldinger lag, kopier/følg linken:
Fotballen: file:///C:/Users/regnskap/Downloads/%C3%85rsmedling%20Fotball%202019%20(1).pdf
Håndballen: file:///C:/Users/regnskap/Downloads/%C3%85rsmeldinger%20H%C3%A5ndballen%202019%20(1).pdf
A-laget: Følg link