styrem%c3%b8te

nytt årsmøte er utsatt til torsdag 3. Juni kl 18.00 i vollhallen.

Voll IL trenger nye krefter inn i styret i idrettslaget!. Bli med å påvirke ditt Idrettslag til å bli det beste idrettslaget for sine medlemmer.
Det ble ikke valgt et styre på Årsmøtet 25.2. så det blir forlenget Årsmøte onsdag 5. mai kl 18.00 i Vollhallen.
Eneste sak på programmet er Valg av nytt styre og evt. medlemmer i gruppene.

De som har vært med i styret i Voll IL de siste årene ønsker nå å gi stafettpinnen videre.

Det skal velges ny styreleder, nestleder og andre styremedlemmer. 
I tillegg skal det velges leder for fotballen, håndballen og turn gruppen.

Har DU mulighet til å bidra til det beste for idrettslaget og dens medlemmer eller du har et tips til en god kandidat, kontakt daglig leder på post@vollil.no eller ring 95552852 (her kan dere også få mer info om rollene og oppgaver som følger med rollen).

Vi legger her ut litt kort info om de forskjellige rollene:

Lederrollen i hovedstyret:
- Øverste leder og ansvarlig for klubben, HS's represeepresentant utad
- Personalansvar for de ansatte i administrasjonen
- Administrer arbeidsutvalget/hovedstyret og leder arbeidsutvalg-/hovedstyremøter
- Opprettholder kontinuiteten mellom administrasjonen og AU/HS mellom styremøtene