innkalling til ekstraordinært årsmøte torsdag 17.6. kl 19:00

Styret i Voll IL innkaller medlemmer i Voll IL til ekstraordinært Årsmøte. 1 sak på agenda: Forslag om ombygging i Vollhallen
Sak på ekstraordinært Årsmøte:
Styret i Voll IL ber Årsmøte om tillatelse til å gjøre ombygginger i 2. etg. i Vollhallen.
Hovedstyre ønsker at 2. etg. i Vollhallen skal bestå av Møterom/kafe + treningsrom. 
Hovedstyret søker godkjenning på budsjettramme:
Tot kost inkl mva                                     500 000 kr
Tilskudd fra kommune                            150 000 kr 
Tilskudd moms kompensasjon                 50 000 kr
Kost for Voll IL inkl mva                          300 000 kr
Hovedstyret ber Årsmøtet om mandat til å realisere planene.

Alle betalende medlemmer fra 15 år har stemmerett på Årsmøtet.


Ref. Fra møtet:
Det var inngen komentarer til innkalling og stemmeberittige (13 stk.)
Under avstemming i saken ble det 13 stemmer for styrets forslag og 0 stemmer mot styrets forslag.