13 1 2022

Fritidskort

Klepp kommune har for tida ei prøveordning med Fritidskort. Målgruppa for fritidskortet er barn og unge med folkeregistrerte adresse i Klepp i alderen 6-18 år
Fritidskort
Klepp kommune har for tida ei prøveordning med Fritidskort. Målgruppa for fritidskortet er barn og unge med folkeregistrerte adresse i Klepp i alderen 6-18 år, og som av ulike årsaker ikkje kan betala medlemskontingenten sjølv. I 2022 kan frivillige lag og organisasjonar som driv fast fritidsaktivitet for barn og unge søkja om å få dekka medlemskontingenten for medlemmer som er i målgruppa. Meir informasjon og søknadsskjema finn du her: https://www.klepp.kommune.no/artikkel/Fritidskort

Les mer fra Klepp kommune her: Link.