%c3%85rsm%c3%b8te

ÅRSMØTE VOLL IL TORSDAG 23.02.23

Styret i Voll IL kaller inn til Årsmøte 2022 torsdag 23.2. i møterommet i Vollhallen.
Saksliste:

Åpning
Godkjenne de stemmeberettigede
Valg dirigent
Valg av sekretær              
Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokoll
Godkjenne innkalling      
Godkjenne saksliste                                                                   
Godkjenne forretningsorden                                                    
Årsmelding
Regnskap 2022
Forslag om disponering av overskudd
Forslag fra Hovedstyret
Innkomne forslag
Medlemskontingent 2024
Budsjett 2023
Organisasjonsplan
Lov for Voll IL
Valg
Utmerkelse
Avslutning

Saker som ønskes meldt inn til Årsmøtet (Innkomne forslag) må sendes til post@vollil.no (som et signert vedlegg) innen 9. februar 2023