Lyst til å bli medlem i Voll IL?

Alt. 1)
Da kan du ta kontakt med daglig leder på post@vollil.no

Alt. 2)
Skriv gjerne ut dette skjemaet, fyll ut og ta med på en trening.

Medlemskontingent

Satser for 2019
Satser vedtatt på årsmøte 2018
Alder Kommentar Pris
0-3 år   500,-
8-12 år   1200,-
13-tom 17 år Også studenter 1450,-
18 år og oppover   1950,
Familiemedlemsskap Barn t.o.m. 18 år 2900,-
Støttemedlem   300,-
Styremedlem
Trener
Oppmann
Redusert sats
For å trene selv, må en ha fullt medlemsskap
100,-
4-7 år   800,-
Mosjonist Kan kun være medlem i ett særforbund,og må dekke alle kostnader for deltakelse stevner. Ikke rett på fast treningstid på Voll IL sine anlegg. 50 % av aktiv medlem. Gjelder fom 2020 975
Familiemedlemskap er en medlemskontigent som inkluderer hele familien. Forutsatt at barnet/barna er under 18 år. Er dere flere i familien som er aktive i Voll IL kan dette lønne seg. Ta kontakt med daglig leder dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte dere av dette medlemsskapet.

Fra 1. august og ut året vil medlemskontigenten for nye medlemmer være halv pris.
Som medlem får du tilgang til Klubbavtalen med G-Sport i Jærhagen.

Trenere og oppmenn betaler lav sats. Vi krever kontingent fra disse av følgende grunner:
-> Gjennom medlemsskap er en underlagt lovene for idrettslaget.
-> Medlemsskapet sikrer stemmerett på årsmøtet.
-> Det sikrer de frivillige rettigheter iht vår org. plan
-> Vi ønsker å kunne tilby kompetanseheving til gruppen.

 
Styremedlemmer betaler lav sats.
  • Vi fakturerer i utgangspunktet full kontingent.
  • 1. gangs medlemmer som melder seg inn etter 1. juli får faktura på halv kontingent.
  • De som skal forlate idrettslaget i løpet av årets 6 første mnd. (for eksempel de som slutter for å studere, bytter klubb osv) må gi beskjed om dette innen forfall. De vil da få muligheten til å betale halv kontingent.
  • Hvis en etter å ha meldt seg ut, melder seg inn igjen før det er gått 1 helt år, tilkommer en avgift på halve kontingenten. (Det vil da ikke lønne seg å spekulere i halvt års medlemskap)

 

Utdrag fra §3 i "Lov for Voll idrettslag"
  • Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.(5)
  • Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
  • En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
  • Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.