Treningstider

Foreldre og barn 0-4 år: Torsdager 17:00-18:00 (oppstart uke ...kommer tilbake til oppstart dato

Barneidretten for 2014-modellene: Onsdager 17:00- 18:00 (oppstart uke ...kommer tilbake til oppstart dato

Barneidretten for 2013-modellene: Tirsdager 17:00-18:00 (oppstart uke ...kommer tilbake til oppstart dato

Følg med på facebook sidene for oppdatert info.

Barneidretten og Foreldre & Barn følger skoleruta til Bore barneskule. 
Barneidretten har 8 uker bading i året. Ukene er satt til to uker før og etter høstferien og to uker før og etter vinterferien. Mer informasjon kommer facebooksidene når badeperioden nærmer seg. 

2014: https://www.facebook.com/groups/310946136150895/?fb_dtsg_ag=AdzqaIkPev1ssnklwi106_iqdBbjxbGycA6Mo9aGqRRRHg%3AAdw3Pyz_Eh3Ona2Ypl5FYZyPnNMaO4f1n1Cosmiq94G74w

2013: https://www.facebook.com/groups/133748993841477/?fref=ts

Foreldre & Barn: https://www.facebook.com/groups/846302945410332/?fref=ts

Velkommen til oss! 
 
Lag/gruppe
Sted
Ukedag/dato
Tid
Foreldre & Barn 0-4 år
Bore Barneskule
Torsdag
17:00-18:00
Barneidrett 2014 modeller
Bore Barneskule
Onsdag
17:00-18:00
Barneidrett 2013 modeller
Bore barneskule
Tirsdag
17:00-18:00

Kontakt

[Firmanavn]
[Adresse]
[Postnr og sted]
[Tlf]
[Epost]
Følg oss på facebook

Kart

Kontakt

[Firmanavn]
[Adresse]
[Postnr og sted]
[Tlf]
[Epost]
Følg oss på facebook