Dugnader

Vi som er aktivitetsledere i Barneidretten i Voll IL i dag er foreldre til barna på de ulike alderstrinna. Voll IL er avhengige av at foreldrene til barna i den aktuelle aldersgruppa er velvillige til å stille opp som trenere. Dersom du kan tenke deg å være med som trener ta kontakt med styret. 

Dugnader: 

Antikmesse vår/høst
Sykkeltrimmen vår
Ball & Balansedag 


 


 

Kontakt

[Firmanavn]
[Adresse]
[Postnr og sted]
[Tlf]
[Epost]
Følg oss på facebook

Kart

Kontakt

[Firmanavn]
[Adresse]
[Postnr og sted]
[Tlf]
[Epost]
Følg oss på facebook