ÅRSMØTE 2019 
Torsdag 20. februar kl 18.00 i kafeen i Vollhallen

Saker:
Godkjenne innkalling, de stemmeberettigede, saksliste og forretningsorden   
Valg av dirigent, sekretær og  2 representanter til å skrive under møteprotokoll                  
Årsmeldinger
Regnskap 2019
Budsjett 2020 
Medlemskontingent
Organisasjonsplan og Lov for Voll IL
Forslag fra Hovedstyret
Innkomne forslag
Valg

Forslag til saker på Årsmøte fra medlemmer skal sendes til post@vollil.no inne 9.2.2020

Oppfordrer alle medlemmer til å komme på Årsmøte, de over 15 år som har betalt medlemskontingent er stemme berettiget 

Det vil bli enkel servering