vollkortet 2020 med rabatter

VOLLKORTET 2020

NYTT VOLLKORT ER KLART FRA 1. MARS 2020

Hele 36 butikker og firma fra vårt nærmiljø bidrar med rabatter.

Utvalget i kortet er veldig variert, Vollkortet 2020 gjelder fra 1.3.2020-28.2.2021

Neste utlevering til aktive medlemmer blir TIRSDAG 3. mars kl 17-19 i 2. etg. i Vollhallen, det er også mulig å hente på kontoret på dagtid.

Har Dere spørsmål om Vollkortet kan dere kontakte daglig leder i Voll IL på tlf 51422480

Se hvilke firma som er med: Følg linken