Voll IL avlyser all aktivitet

På bakgrunn av nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, samt bekymringer fra medlemmer, trenere, foreldre, frivillige og sympatisører, avlyser Voll IL umiddelbart all aktivitet i klubben frem til myndigheter gir klarsignal om at smittefaren er over.

Denne avgjørelsen er i tråd med både håndballforbundets og fotballforbundets vedtak, hvor all aktivitet avlyses. Kommunelegen og idrettskonsulent i Klepp kommune har også gitt anbefalinger i samsvar med denne beslutningen.

Ved endring i situasjonen, vil informasjon bli formidlet fortløpende.

Vi håper faren går raskt over, så vi igjen kan samles i idrettens ånd.

Med vennlig hilsen
Nina Bjørkelund
På vegne av Hovedstyret i Voll IL