Voll Idrettslag kommer til å ha redusert bemanning på kontoret fra 1. april

Daglig leder kommer til å arbeide 1 dag i uken fra 1. april.
I den situasjonen som er nå har idrettslaget sett seg nødt til å ta grep og innføre permittering av ansatte.

Voll Idrettslag håper aktiviteten starter opp igjen så raskt som mulig, men ber medlemmer, aktive og samarbeidspartnere ha tålmodighet og forståelse i disse vanskelige tidene