%c3%85rsm%c3%b8te

utsatt på ubestemt tid pga. Korona restriksjoner! EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I VOLL Idrerttslag

Voll IL innkaller alle medlemmer til ekstraordinært Årsmøte i Vollhallen torsdag 7. januar kl 18:00
Saksliste:
1. Bytte av kunstgress på kunstgressbanen i Verdalen, samt Ballbingen ved Bore skole.
2. Oppussing av møterom/kafe, samt sette opp nytt og større treningsrom oppe i 2. etg. 


Sak 1: Se vedlagt info skriv og bud. (trykk på linken under) for bytte av kunstgress i Verdalen inkl. ny utstyrs bod. 
Info skriv
Bud. bytte av kunstgress på kunstgressbanen samt oppgradering av området rundt
Bud. bytte av kunstgress samt oppgrdaderinge av ballbingen
Bud. ny utstyrsbod ved kunstgressbanen i Verdalen

Sak 2: Se vedlagte tegninger av hvordan det kan bli med nytt møterom/kafe/kiosk/kjøkken og treningsrom samlet i 2. etg.
Følg denne linken for tegning av muligheter i 2. etg.

Hovedtallene på dette prosjektet er:
Tot kost inkl mva:                        628 261 kr
Tilskudd fra Klepp kommune:    167 536 kr
Tilskudd moms kompensasjon:   65 951 kr
Kost for Voll IL inkl mva:             394 774 kr

Alle medlemmer som har betalt kontingent samt er over 15 år har stemmerett på Årsmøtet.
Det vil bli satt ut stoler med god avstand i idrettshallen (Treninger denne kvelden går ut mens møte pågår)
Pga. Covid 19 restriksjoner er det behov for forhånds påmelding innen 5. januar. til post@vollil.no med navn og fødsels dato (DD.MM.ÅÅ)