nye voll stadion

Nye Voll Stadion

På ekstraordinært årsmøtet 25 september ble det enstemmig vedtatt å legge kunstgress med tilhørende flomlys på Voll Stadion.

I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med Voll patrioter som vil bidra til realiseringen av banen.

Alle er velkommen til å melde seg da det er både store og små oppgaver som skal fylles.
Alt fra koke kaffi, spre godt humør til mer spesialiserte ting, der du kan fungere som håndmann.

Er og interessert i om noen har tilgang på traktor, lastebil kranbil etc.

Hvis noen kan tenke seg dette meld din interesse til:
bhk@Vollil.no eller Raymond@stamas.no så kan vi registrere en liste over resurser.

Planlagt oppstart er forhåpentligvis 1 November, med demontering av reklameskilter og gjerder rundt banen.

 

Kontakt

[Firmanavn]
[Adresse]
[Postnr og sted]
[Tlf]
[Epost]
facebook-icon-hvit
Følg oss på facebook

Kart

Kontakt

[Firmanavn]
[Adresse]
[Postnr og sted]
[Tlf]
[Epost]
facebook-icon-hvit
Følg oss på facebook