%c3%85rsm%c3%b8te

Årsmøte 20. februar kl 19.00 i kafeen i Vollhallen

Voll IL inviterer til årsmøte torsdag 20. februar kl 19.00 i kafèen i Vollhallen.
Alle saker som skal behandles må sendes til post@vollil.no innen 9.2.

ÅRSMØTEPAPIR: Følg linken
Forslag til Ny Org. plan for Voll IL: Følg linken

Saksliste:
Årsmøte Voll IL 20.02.20
Godkjenne innkalling          
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne saksliste                                                            
Godkjenne forretningsorden                                              
Valg av dirigent                    
Valg av sekretær                  
Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokoll
Årsmelding
Regnskap 2019
Budsjett 2020 
Medlemskontingent 2020
Organisasjonsplan
Lov for Voll IL
Forslag fra Hovedstyret
Innkomne forslag
Valg


Det blir enkel servering. Vel møtt!

Hilsen styret i Voll IL

Årsmeldinger kopier/følg linken:
Fotballen: file:///C:/Users/regnskap/Downloads/%C3%85rsmedling%20Fotball%202019%20(1).pdf
Håndballen: file:///C:/Users/regnskap/Downloads/%C3%85rsmeldinger%20H%C3%A5ndballen%202019%20(1).pdf
A-laget: Følg link