%c3%85rsm%c3%b8te

Årsmøte

Voll IL inviterer til årsmøte torsdag 21. februar kl 19.00 i kafèen i Vollhallen.
Alle saker som skal behandles må sendes til styret hs@vollil.no 2 uker i forveien.
Årsmelding 2018

Vel møtt!

Hilsen styret i Voll IL